🔺 سامانه جدید یکپارچه در صدور نسخ الکترونیک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سامانه جدید یکپارچه در صدور نسخ الکترونیک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲)

🔺 سامانه جدید یکپارچه در صدور نسخ الکترونیک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۹/۰۲)

🔹 نسخه الکترونیک در سامانه جدید سی ثانیه‌ایی نوشته می شود. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اعلام این خبر گفت: سامانه جدید تا پایان هفته ارائه می‌شود که یکپارچگی را در صدور نسخ الکترونیک محقق می کند ...

ادامه مطلب ...
popup