🔺 ضرورت اصلاح ارز ترجیحی با هیچ نگاه سیاسی قابل انکار نیست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ضرورت اصلاح ارز ترجیحی با هیچ نگاه سیاسی قابل انکار نیست

🔹 صلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که تمام اقتصاددانان اذعان به درستی و ضرورت آن داشتند.

ادامه مطلب ...
popup