🔺 روسیه : در انتظار ارزیابی جامعه بین الملل از شکنجه اسیران جنگی توسط اوکراین هستیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 روسیه : در انتظار ارزیابی جامعه بین الملل از شکنجه اسیران جنگی توسط اوکراین هستیم

🔺 روسیه : در انتظار ارزیابی جامعه بین الملل از شکنجه اسیران جنگی توسط اوکراین هستیم

🔺 روسیه : در انتظار ارزیابی جامعه بین الملل از شکنجه اسیران جنگی توسط اوکراین هستیم

🔹 واسیلی نبنزیا نماینده دائم فدراسیون روسیه دز سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت که مسکو در انتظار ارزیابی و بررسی جامعه بین الملل از شکنجه اسیران جنگی روسی توسط شبه نظامیان اوکراینی هستیم.

ادامه مطلب ...
popup