🔺 نهضت ملی مسکن سقف امن دولت برای بی سرپناه‌هان بوشهر

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نهضت ملی مسکن سقف امن دولت برای بی سرپناه‌هان بوشهر

🔺 نهضت ملی مسکن سقف امن دولت برای بی سرپناه‌هان بوشهر

🔹 پس از هشت سال که نیاز مسکن به عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های مردم مغفول مانده بود، دولت سیزدهم از بدو فعالیت با انجام کاری جهادی خشت‌های نهضت ملی جهش تولید مسکن را بنا نهاد تا امیدی باشد برای کسانی که از داشتن سرپناهی ایمن محروم هستند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup