🔺 آیین نامه غیر یارانه‌ای شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف (پیک بامدادی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آیین نامه غیر یارانه‌ای شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف (پیک بامدادی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳)

🔺 آیین نامه غیر یارانه‌ای شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف (پیک بامدادی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳)

🔺 آیین نامه غیر یارانه‌ای شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف (پیک بامدادی پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳)

🔹 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: اخیر دولت در ابلاغ آیین نامه اجرایی که مربوط است به غیر یارانه ای شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف منجر به افزایش ناترازی و مصرف انرژی در کشور. بر اساس قانون بودجه امسال دولت تا آخر فروردین برای ابلاغ این آیین‌نامه اجرائی فرصت داشت ...

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup