🔺 سرنوشت مرغ پس از سقوط آزاد قیمت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سرنوشت مرغ پس از سقوط آزاد قیمت

🔹 روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان«سرنوشت مرغ پس از سقوط آزاد قیمت» اینگونه آورده است: تولیدکنندگان درباره تبعات کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش جوجه ریزی، کمبود مرغ و افزایش قیمت در ماه های آینده هشدار داده اند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup