🔺 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانش را به تولید تبدیل کرده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانش را به تولید تبدیل کرده است

🔺 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانش را به تولید تبدیل کرده است

🔹 امیر نصیرزاده با بیان اینکه در بخش‌های مختلف و حوزه‌ی آزمایشگاهی دانشگاه جامع امام حسین به طور واضح و جدّی موضوع تبدیل دانش به تولید را دیدم، گفت: ارتباط این دانشگاه با میدان، بسیار مشخص و جدّی است و اساتید و دانشجویان این دانشگاه با احصاء نظام مسائل کشور، مطالبات مورد نظر را پیگیری می‌کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup