🔺 جانشین بسیج دانشجویی: خطای یک نیروی امنیتی را نباید در مقابل اصل نظام اسلامی گذاشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جانشین بسیج دانشجویی: خطای یک نیروی امنیتی را نباید در مقابل اصل نظام اسلامی گذاشت

🔺 جانشین بسیج دانشجویی: خطای یک نیروی امنیتی را نباید در مقابل اصل نظام اسلامی گذاشت

🔺 جانشین بسیج دانشجویی: خطای یک نیروی امنیتی را نباید در مقابل اصل نظام اسلامی گذاشت

🔹 جانشین بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر ضرورت هوشیاری در مقابل دشمنان بویژه در شرایط اخیر کشور و نیز ضرورت جهاد تبیین گفت: امکان دارد مسئولی ناکارآمد باشد و یک نیروی امنیتی نیز خطا کند که این فرع است و نظام اسلامی اصل داستان باید باشد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup