🔺 بازار سرمایه ۲۵ درصد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تامین مالی می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بازار سرمایه ۲۵ درصد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تامین مالی می‌کند

🔺 بازار سرمایه ۲۵ درصد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تامین مالی می‌کند

🔺 بازار سرمایه ۲۵ درصد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تامین مالی می‌کند

🔹 مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه نظام بانکی بار اصلی تامین هزینه‌های پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشد گفت: بانک‌ها ۷۵ درصد و بازار سرمایه ۲۵ درصد بار مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تامین می‌کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup