🔺 13 هزار ایرانی با تسلیحات شیمیایی آلمانی به شهادت رسیدند/ غرب باید پاسخگوی حقوق بشر باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 13 هزار ایرانی با تسلیحات شیمیایی آلمانی به شهادت رسیدند/ غرب باید پاسخگوی حقوق بشر باشد

🔺 13 هزار ایرانی با تسلیحات شیمیایی آلمانی به شهادت رسیدند/ غرب باید پاسخگوی حقوق بشر باشد

🔺 13 هزار ایرانی با تسلیحات شیمیایی آلمانی به شهادت رسیدند/ غرب باید پاسخگوی حقوق بشر باشد

🔹 رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه غرب باید پاسخگوی حقوق بشر باشد، گفت: روزگار نه چندان دور آلمان با فروش تسلیحات کشنده شیمیایی به صدام موجب شهادت ۱۳ هزار و مجروح شدن ۱۰۰ هزار مردم بیگناه و زن وکودک ایرانی شد.

ادامه مطلب ...
popup