🔺 شبکه های ضد ایرانی، انگلیس و آمریکا تحریک کنندگان خشونت در ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 شبکه های ضد ایرانی، انگلیس و آمریکا تحریک کنندگان خشونت در ایران

🔺 شبکه های ضد ایرانی، انگلیس و آمریکا تحریک کنندگان خشونت در ایران

🔹 نماینده ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: شماری از شبکه‌های ضد ایرانی مرتبط با دولت‌ها در انگلیس و آمریکا و حساب‌های کاربری آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به عنوان تحریک کنندگان نفرت عمل کردند و ایجاد خشونت و تروریسم در طول اغتشاش‌ها پرداختند. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup