🔺 اتاق‌های مشترک به دنبال تشکیل نهاد متناظر در کشور‌های مقصد باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اتاق‌های مشترک به دنبال تشکیل نهاد متناظر در کشور‌های مقصد باشند

🔺 اتاق‌های مشترک به دنبال تشکیل نهاد متناظر در کشور‌های مقصد باشند

🔹 معاون بین‌الملل اتاق ایران، عضویت اعضای غیرایرانی کشور مقصد در اتاق‌های مشترک، پیگیری تشکیل نهاد هم‌ارز در کشور مقصد، دریافت تأییدیه فعالیت از سوی اتاق متناظر کشور مقصد را سه وظیفه مهم اتاق‌های مشترک برشمرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup