🔺 تفکر بسیجی راه کاری اثربخش برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تفکر بسیجی راه کاری اثربخش برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است

🔺 تفکر بسیجی راه کاری اثربخش برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است

🔹 فرمانده کل ارتش گفت: تفکر بسیجی راه کاری اثربخش برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بوده و به فضل الهی، میهن و مردم عزیزمان با اقتدار و اتحاد و انسجام ملی از گزند کینه‌توازن مصون خواهند ماند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup