🔺 لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش مقاومت میکروبی در کشور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش مقاومت میکروبی در کشور

🔹 سرپرست مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات وزارت بهداشت گفت: باید بر اساس یک برنامه عملیاتی دانش خود را به عمل تبدیل کنیم تا امکان مقابله و کاهش مقاومت میکروبی در سطوح مختلف سیاست گذاری، پیشگیری، درمان، تحقیق و توسعه و صنایع مختلف میسر شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup