🔺 افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم

🔺 افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم

🔺 افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم

🔹 برخی فعالان سیاسی حامی دولت قبل، تلاش دارند عملکرد دهه ۹۰ اقتصادی کشور را به پای دولت سیزدهم بگذارند، در حالی که کمترین رشد اقتصادی، بیشترین تورم و بدترین ضریب جینی در دولت قبل ثبت شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی را شاهد هستیم.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup