🔺 رایزن فرهنگی ایران: با تدابیر رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رایزن فرهنگی ایران: با تدابیر رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید

🔺 رایزن فرهنگی ایران: با تدابیر رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید

🔺 رایزن فرهنگی ایران: با تدابیر رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید

🔹 محمد مهدی احمدی رایزن فرهنگی ایران در دیدار با فعال رسانه‌ای اسپانیا به آشوب‌های اخیر در کشور اشاره و تاکید کرد با تدابیر رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم هیچ آسیبی به ایران نخواهد رسید. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

سرخط خبر

popup