🔺 معاون رئیس جمهور بر لزوم پیشرفت هرمزگان با محوریت نخبگان بومی تاکید کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 معاون رئیس جمهور بر لزوم پیشرفت هرمزگان با محوریت نخبگان بومی تاکید کرد

🔺 معاون رئیس جمهور بر لزوم پیشرفت هرمزگان با محوریت نخبگان بومی تاکید کرد

🔺 معاون رئیس جمهور بر لزوم پیشرفت هرمزگان با محوریت نخبگان بومی تاکید کرد

🔹 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای نخبه بومی در مشاغل تخصصی گفت: اقتصاد هرمزگان برای پیشرفت باید با محوریت مردم منطقه تقویت شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup