🔺 وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

🔺 وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

🔺 وزارتخانه‌های گسترده نیاز به تفکیک دارند/ رویه فعلی پاسخگو نیست

🔹 نماینده مردم همدان در مجلس گفت: برخی وزارتخانه‌ها از جمله صمت، راه و شهرسازی و کار، به علت حجم گسترده برنامه‌ها و حوزه‌ها، یک وزیر نمی‌تواند امور آنها را مدیریت کند لذا نیازمند تفکیک هستند.

ادامه مطلب ...
popup