🔺 عملکرد دولت در مدیریت التهابات ارزی چگونه بود؟/ پایان دوران مدیریت خلق‌الساعه و دستوری در بازار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 عملکرد دولت در مدیریت التهابات ارزی چگونه بود؟/ پایان دوران مدیریت خلق‌الساعه و دستوری در بازار

🔺 عملکرد دولت در مدیریت التهابات ارزی چگونه بود؟/ پایان دوران مدیریت خلق‌الساعه و دستوری در بازار

🔺 عملکرد دولت در مدیریت التهابات ارزی چگونه بود؟/ پایان دوران مدیریت خلق‌الساعه و دستوری در بازار

🔹 نگاهی به نحوه مواجهه دولت با نوسان ارزی اخیر نشان می‌دهد برخلاف دولت گذشته، مدیریت بازار ارز به نهاد تخصصی آن سپرده شد. رئیس جمهور اختیارات بانک مرکزی را زیر پا نگذاشت. بانک مرکزی هم بدون ارزپاشی و هدر دادان ذخایر ارزی توانست ترمز رشد قیمت در این بازار را بکشد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup