🔺 کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم/ وصولی ارزی کشور سه برابر شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم/ وصولی ارزی کشور سه برابر شد

🔺 کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم/ وصولی ارزی کشور سه برابر شد

🔺 کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم/ وصولی ارزی کشور سه برابر شد

🔹 دولت سیزدهم با توجه به انباشت مشکلات کشور و کوهی از ناکارآمدی‌های باقی مانده از دولت قبل توانست با اقدامات خود نرخ تورم را نزدیک به ۲۰ درصد کاهش دهد و شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده را از ۸۲.۶ درصد به ۴۱ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ برساند. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup