🔺 لندن از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش سلاح دست بردارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 لندن از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش سلاح دست بردارد

🔺 لندن از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش سلاح دست بردارد

🔺 لندن از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش سلاح دست بردارد

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: لندن به جای طرح اتهامات تکراری در مورد نقش ایران در منطقه، از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش تسلیحات مرگبار به برخی مشتریان منطقه دست بردارد.

ادامه مطلب ...
popup