🔺 ۵۷۴ میلیون گواهی سپرده کالایی در بورس کالا دست به دست شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۵۷۴ میلیون گواهی سپرده کالایی در بورس کالا دست به دست شد

🔹 بازار گواهی سپرده در آبان امسال شاهد معامله نزدیک ۵۵ میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش ۲.۴ هزار میلیارد تومان بود. از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۵۷۴ میلیون گواهی سپرده به ارزش نزدیک ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان در بورس کالا میان معامله گران دست به دست شد

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup