🔺 رئیسی: مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است

🔺 رئیسی: مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است

🔺 رئیسی: مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است

🔹 رئیس جمهور با بیان اینکه مالزی برای ایران جزو اولویت‌های اسلامی و آسیایی است، گفت: ظرفیت‌های بزرگ و متنوعی در عرصه‌های اقتصادی، فناوری، فرهنگی و همکاری‌های بین‌الملل میان دو کشور وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup