🔺 دولت به این نتیجه رسید که تصدی‌گری‌اش را در حوزه تئاتر کم کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دولت به این نتیجه رسید که تصدی‌گری‌اش را در حوزه تئاتر کم کند

🔺 دولت به این نتیجه رسید که تصدی‌گری‌اش را در حوزه تئاتر کم کند

🔹 دبیر بیست‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان تهران با اشاره به مظلومیت و محرومیت گروه‌های نمایشی شهرستان‌های استان تهران به ویژه در حوزه زیرساختی تاکید کرد: خوشبختانه دولت به این نتیجه رسیده که تصدی‌گری‌اش را در حوزه تئاتر کم کند.

ادامه مطلب ...
popup