🔺 رژیم صهیونیستی در اندیشه تشکیل گروه شبه نظامی متشکل از ۲۰۰ هزار صهیونیست مسلح

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 رژیم صهیونیستی در اندیشه تشکیل گروه شبه نظامی متشکل از ۲۰۰ هزار صهیونیست مسلح

🔺 رژیم صهیونیستی در اندیشه تشکیل گروه شبه نظامی متشکل از ۲۰۰ هزار صهیونیست مسلح

🔹 تحلیل‌گران سیاسی اردن و فلسطین نسبت به تشکیل یک گروه شبه نظامی صهیونیست در بردارنده بیش از ۲۰۰ هزار صهیونیست مسلح به انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی توسط ایتمار بن غفیر نماینده کنست ( پارلمان ) و نامزد تصدی پست وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار دادند.

ادامه مطلب ...
popup