🔺 سیستم مدیریت یکپارچگی چاه‌های نفت و گاز ایران تدوین می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سیستم مدیریت یکپارچگی چاه‌های نفت و گاز ایران تدوین می‌شود

🔺 سیستم مدیریت یکپارچگی چاه‌های نفت و گاز ایران تدوین می‌شود

🔹 مدیر گروه مطالعات مخازن پژوهشگاه صنعت نفت گفت: با توجه به رویکرد اخیر وزارت نفت مبنی بر بهبود تولید و احیای چاه‌ها مرده و کم‌بازده، پایش و نگهداری این چاه‌ها ضروری به شمار می‌آید و به همین منظور پژوهشگاه صنعت نفت اقدام به تدوین سیستم مدیریت یکپارچگی چاه‌ها کرده است.

ادامه مطلب ...
popup