🔺 بروجردی : انجمن دوستی ایران و چین ظرفیت بالایی برای ارائه دوره های کارآموزی به دانشجویان دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 بروجردی : انجمن دوستی ایران و چین ظرفیت بالایی برای ارائه دوره های کارآموزی به دانشجویان دارد

🔺 بروجردی : انجمن دوستی ایران و چین ظرفیت بالایی برای ارائه دوره های کارآموزی به دانشجویان دارد

🔹 رئیس انجمن دوستی ایران و چین با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری این انجمن با دنشگاه های مختلف کشور با هدف کمک به تقویت روابط دوستانه دو کشور، گفت این انجمن ظرفیت بالایی برای ارائه دوره های کارآموزی به دانشجویان به ویژه در حوزه های روابط بین الملل، ارتباطات، رسانه و دیپلماسی عمومی دارد.

ادامه مطلب ...
popup