🔺 آمریکا با ارسال مداوم سلاح به اوکراین نمی‌تواندتایوان را مسلح کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 آمریکا با ارسال مداوم سلاح به اوکراین نمی‌تواندتایوان را مسلح کند

🔺 آمریکا با ارسال مداوم سلاح به اوکراین نمی‌تواندتایوان را مسلح کند

🔺 آمریکا با ارسال مداوم سلاح به اوکراین نمی‌تواندتایوان را مسلح کند

🔹 مقامات آمریکا می‌گویند تداوم جنگ اوکراین و ارسال مداوم سلاحهای آمریکایی به اوکراین، موجب کاهش ذخایر انبارهای این کشور می‌شود و واشنگتن نمی‌تواند طبق برنامه تایوان را در برابر چین مسلح کند.

ادامه مطلب ...
popup