🔺 دستگاه قضا سطح رأفت اسلامی را در برخورد با معترضین گسترش دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دستگاه قضا سطح رأفت اسلامی را در برخورد با معترضین گسترش دهد

🔺 دستگاه قضا سطح رأفت اسلامی را در برخورد با معترضین گسترش دهد

🔺 دستگاه قضا سطح رأفت اسلامی را در برخورد با معترضین گسترش دهد

🔹 نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: از دستگاه قضا به خاطر رأفت اسلامی نسبت به معترضان تشکر می‌کنیم، انتظار داریم این سطح رأفت گسترش پیدا کند چرا که معترضین فرزندان ملت هستند و نباید اجازه دهیم به آغوش دشمن پناه ببرند.

ادامه مطلب ...
popup