🔺 حوزه حمل و نقل دچار عقب ماندگی‌های تاریخی است/ مردم بصیر ایران دسیسه دشمن را خنثی کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حوزه حمل و نقل دچار عقب ماندگی‌های تاریخی است/ مردم بصیر ایران دسیسه دشمن را خنثی کردند

🔺 حوزه حمل و نقل دچار عقب ماندگی‌های تاریخی است/ مردم بصیر ایران دسیسه دشمن را خنثی کردند

🔺 حوزه حمل و نقل دچار عقب ماندگی‌های تاریخی است/ مردم بصیر ایران دسیسه دشمن را خنثی کردند

🔹 نماینده مردم تهران، گفت: در حوزه حمل و نقل عقب ماندگی های تاریخی وجود دارد که وزیر پیشنهادی باید بتواند شبکه‌های حمل و نقل زمینی، ریلی، دریای و هوایی را بهبود ببخشد و توسعه دهد تا چرخ دیگر بخش‌های اقتصادی کشور بهتر بچرخد و سفر ایمن مردم فراهم شود.

ادامه مطلب ...
popup