🔺 تولیدکننده نباید در مسیر کاغذبازی اداری معطل بماند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تولیدکننده نباید در مسیر کاغذبازی اداری معطل بماند

🔺 تولیدکننده نباید در مسیر کاغذبازی اداری معطل بماند

🔹 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه نباید تولیدکننده در مسیر کاغذ بازی اداری معطل بماند، گفت: تولیدکننده و کارآفرین خط سبز اقتصاد کشور است و اگر جایی نیاز باشد، قوانین را تسهیل و خط سبز اقتصادی ایجاد می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup