🔺 استقبال رسمی از اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به شهرستان دهلران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 استقبال رسمی از اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به شهرستان دهلران

🔺 استقبال رسمی از اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به شهرستان دهلران

🔺 استقبال رسمی از اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به شهرستان دهلران

🔹 استقبال رسمی از اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز 10 آذر ماه 1401 در بدو ورود به شهرستان دهلران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.

ادامه مطلب ...
popup