🔺 علت تاخیر در واردات خودرو/ کار دست واردکنندگان است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 علت تاخیر در واردات خودرو/ کار دست واردکنندگان است

🔺 علت تاخیر در واردات خودرو/ کار دست واردکنندگان است

🔹 وزیر صمت گفت: تاخیر در واردات خودرو به این دلیل است که وارد کننده باید مذاکره کرده و قرارداد منعقد کند، از جانب ما مانعی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup