🔺 کاخ سفید: موضع بایدن در قبال اوکراین تغییری نکرده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کاخ سفید: موضع بایدن در قبال اوکراین تغییری نکرده است

🔺 کاخ سفید: موضع بایدن در قبال اوکراین تغییری نکرده است

🔹 سخنگوی کاخ سفید گفت که موضع جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال اوضاع اوکراین تغییری نکرده و واشنگتن به حمایت از اوکراین تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد داد.

ادامه مطلب ...
popup