🔺 ابتکار عمل مجلس در نظارت/ نمایندگان دوره یازدهم تاکنون چه کردند؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ابتکار عمل مجلس در نظارت/ نمایندگان دوره یازدهم تاکنون چه کردند؟

🔺 ابتکار عمل مجلس در نظارت/ نمایندگان دوره یازدهم تاکنون چه کردند؟

🔺 ابتکار عمل مجلس در نظارت/ نمایندگان دوره یازدهم تاکنون چه کردند؟

🔹 روز مجلس بهانه خوبی است تا کارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد و اقدامات آنان در حوزه نظارت و تصویب قوانین تبیین شود.

ادامه مطلب ...
popup