🔺 وزیر کشور: ماموریت «کمیته حقیقت‌یاب»، شناسایی عوامل موثر و بازیگران «اغتشاشات» است، به «اعتراضات» ورود نمی‌کند/ بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 وزیر کشور: ماموریت «کمیته حقیقت‌یاب»، شناسایی عوامل موثر و بازیگران «اغتشاشات» است، به «اعتراضات» ورود نمی‌کند/ بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض

🔺 وزیر کشور: ماموریت «کمیته حقیقت‌یاب»، شناسایی عوامل موثر و بازیگران «اغتشاشات» است، به «اعتراضات» ورود نمی‌کند/ بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض

🔺 وزیر کشور: ماموریت «کمیته حقیقت‌یاب»، شناسایی عوامل موثر و بازیگران «اغتشاشات» است، به «اعتراضات» ورود نمی‌کند/ بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض

🔹 ایلنا نوشت: وحیدی گفت: معترضان در واقع نماینده خاصی که ندارند، به اضافه اینکه در حال حاضر عمدتاً و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض؛ اتفاقاً اغتشاشگران نگذاشتند اگر کسانی هم حرف منطقی دارند، بتوانند حرف منطقی‌شان را بزنند لذا طبیعتا اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup