🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط مصری در مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط مصری در مجلس

🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط مصری در مجلس

🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط مصری در مجلس

🔹 نمایشگاه آشنایی با عملکرد و برنامه‌های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در محل نمایشگاه دائمی مجلس با حضور نایب رئیس مجلس افتتاح شد.

ادامه مطلب ...
popup