🔺 بانک‌ها به قوانین مصوب مجلس عمل نمی‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بانک‌ها به قوانین مصوب مجلس عمل نمی‌کنند

🔺 بانک‌ها به قوانین مصوب مجلس عمل نمی‌کنند

🔹 نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در قبال قوانین مصوب مجلس، گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در حوزه ضمانت‌ها، باید محل اجرای طرح‌های اشتغال به عنوان ضمانت بانکی باشد اما اکثر بانک‌ها قبول نمی‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup