🔺 نقطه عطف جام جهانی قطر از نظر رئیس رسانه‌ای کمیته ملی المپیک

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 نقطه عطف جام جهانی قطر از نظر رئیس رسانه‌ای کمیته ملی المپیک

🔺 نقطه عطف جام جهانی قطر از نظر رئیس رسانه‌ای کمیته ملی المپیک

🔹 رئیس رسانه‌ای کمیته ملی المپیک گفت: هماهنگی و تعامل بین میزبان و فیفا در پیشگیری از فرصت طلبی برخی کشور‌ها و رعایت قوانین و شیوه نامه‌های قطر از نقاط عطف جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود.

ادامه مطلب ...
popup