🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

🔺 افتتاح نمایشگاه توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) توسط نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

🔹 نمایشگاه آشنایی با عملکرد و برنامه های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در محل نمایشگاه دائمی قوه مقننه با حضور عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

ادامه مطلب ...
popup