🔺 درخواست رئیس جمهور کره جنوبی براي برخود با کاميون داران معترض

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 درخواست رئیس جمهور کره جنوبی براي برخود با کاميون داران معترض

🔺 درخواست رئیس جمهور کره جنوبی براي برخود با کاميون داران معترض

🔹 یون سوک-یئول، رئیس جمهور این کشور با هیئت وزیران به منظور بحث و گفتگو درباره تدابیری برای مقابله با اعتصاب عمومی طولانی کامیون داران تشکیل جلسه داد.

ادامه مطلب ...
popup