🔺 ادامه بررسی دستورالعمل تشکیل فراکسیون‌های مجلس از سوی اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ادامه بررسی دستورالعمل تشکیل فراکسیون‌های مجلس از سوی اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی

🔺 ادامه بررسی دستورالعمل تشکیل فراکسیون‌های مجلس از سوی اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی

🔺 ادامه بررسی دستورالعمل تشکیل فراکسیون‌های مجلس از سوی اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی

🔹 ادامه رسیدگی به گزارش کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس در مورد دستورالعمل تشکیل فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی در دستورکار اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس قرار دارد.

ادامه مطلب ...
popup