🔺 استفاده از نیروهای توانمند ویژگی بارز وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 استفاده از نیروهای توانمند ویژگی بارز وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

🔺 استفاده از نیروهای توانمند ویژگی بارز وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

🔹 نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: آقای بذرپاش در دیوان محاسبات به هیچ عنوان اتوبوسی عمل نکرد و از نیروهای توانمند و کارآمد در این بخش استفاده کرد.

ادامه مطلب ...
popup