🔺 وزارت ارشاد دستاوردها و توانمندی های بانوان را به نمایش می گذارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزارت ارشاد دستاوردها و توانمندی های بانوان را به نمایش می گذارد

🔺 وزارت ارشاد دستاوردها و توانمندی های بانوان را به نمایش می گذارد

🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : این وزارت در دوره جدید بنا دارد بخشی از دستاوردها و توانمندی های بانوان عرصه های مختلف فرهنگ، هنر و رسانه را در نمایشگاه های داخلی و بین‌المللی در دید مخاطبان و علاقه مندان قرار دهد.

ادامه مطلب ...
popup