🔺 کنعانی: جنگ غرب علیه ایران، محکوم به شکست است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کنعانی: جنگ غرب علیه ایران، محکوم به شکست است

🔺 کنعانی: جنگ غرب علیه ایران، محکوم به شکست است

🔹 سخنگوی وزارت خارجه گفت: جنگ جاری ترکیبی و شناختی غرب علیه ایران، استمرار جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آنها علیه ایران است و همچون گذشته محکوم به شکست است.

ادامه مطلب ...
popup