🔺 تورم دی ماه افزایش یافت؛ نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۱.۳ درصد رسید| نرخ سالانه ۴۶.۳ درصد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تورم دی ماه افزایش یافت؛ نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۱.۳ درصد رسید| نرخ سالانه ۴۶.۳ درصد

🔺 تورم دی ماه افزایش یافت؛ نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۱.۳ درصد رسید| نرخ سالانه ۴۶.۳ درصد

🔹 نرخ تورم سالانه دی ماه برای خانوار‌های کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup