🔺 خیرآبادی: مشکل درآمد زایی هیئت‌های کشتی باید سر و سامان پیدا کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 خیرآبادی: مشکل درآمد زایی هیئت‌های کشتی باید سر و سامان پیدا کند

🔺 خیرآبادی: مشکل درآمد زایی هیئت‌های کشتی باید سر و سامان پیدا کند

🔹 رئیس هیئت کشتی استان کردستان گفت: درآمد زایی یکی از بحث‌های مهمی است که هیئت‌های کشتی با آن درگیر هستند و باید این مهم سر و سامان پیدا کند. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup