🔺 ملت و دولت همواره پشتیبان و حامی سپاه هستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ملت و دولت همواره پشتیبان و حامی سپاه هستند

🔺 ملت و دولت همواره پشتیبان و حامی سپاه هستند

🔹 معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدام پارلمان اروپا در رابطه با سپاه پاسداران، ضمن محکوم کردن این اقدام گفت: ملت و دولت همواره پشتیبان و حامی سپاه پاسداران هستند.

ادامه مطلب ...
popup