🔺 اثبات توانمندی بانوان در صنعت آب و برق/ برنامه‌‌ریزی مناسب وزارت نیرو برای بهره‌مندی از توانمندی بانوان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 اثبات توانمندی بانوان در صنعت آب و برق/ برنامه‌‌ریزی مناسب وزارت نیرو برای بهره‌مندی از توانمندی بانوان

🔺 اثبات توانمندی بانوان در صنعت آب و برق/ برنامه‌‌ریزی مناسب وزارت نیرو برای بهره‌مندی از توانمندی بانوان

🔹 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به توانمندی بانوان کشور در صنعت آب و برق گفت: در این زمینه برنامه‌ریزی مناسب و گام‌های مثبتی برداشته شده است و ا... /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup