🔺 قرارداد ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قرارداد ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

🔺 قرارداد ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی در بانک مسکن منعقد شد

🔹 سرپرست بانک مسکن با اعلام اینکه تاکنون ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر درطرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند از انعقادقرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحدبه مبلغ ۶۹ هزارو ۴۷۵ میلیاردتومان خبرداد

ادامه مطلب ...
popup